BİNİCİLİK KULÜBÜ
2-6 yaş grubu çocuklara pony ve midilli gibi atlarla eğitim verilmektedir. Katılım gösteren çocuklara P1 düzeyinde eğitim sertifikası verilmektedir.

 

SPOR EĞİTİMİ
Öğrencilerimiz bedenleri ile yapabileceklerini öğrenirken bir taraftan da etraflarındaki dünyayı fiziksel olarak keşfederler. Hareket ederken, jimnastik yaparken ya da bahçede oynarken fiziksel kapasitelerini ve sınırlarını öğrenmek için geniş imkanlara sahiptirler. Bu yaş grubu için spor programı kendini serbest bırakma sanatını ve vücudunu kontrol etmeyi öğretme amacına yöneliktir.

 

YOGA EĞİTİMİ
Çocuk yogası, çocuklara doğru nefes almayı, hayal güçlerini kullanarak hem yoga duruşlarını uygulamayı hem de var olan beden esnekliklerini korumayı öğretmeyi amaçlar. Yogada oynanan oyunların en büyük özelliği ise; rekabet olmaması, çocukların kendilerini bu baskıda hissetmeden, kazanan ya da kaybeden olmadan eğlenerek oyunlara katılmalarıdır. Amacımız, grup çalışmasını ön plana çıkarmaktır.

 

ZUMBA EĞİTİMİ
Spor ve dansı bir araya getirerek eğlenceli hale dönüştüren, çocuklarımızın yaşına ve sevebilecekleri müziklere göre orijinal figürlerle desteklenen bir branş dersidir .Böylelikle çocuklarımızın erken yaşlarda sosyalleşebilmesine ve özgüven kazanabilmesine  yardımcı oluyoruz.

 

YARATICI DRAMA
Okul öncesi eğitimde dramanın önemi, uygulama aşamaları, okul öncesi eğitimin amaçları ve temel ilkeleri üzerinde durulmuştur. Okul öncesi eğitimin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, okul öncesi eğitimde drama etkinliklerini planlarken ve uygularken dikkat edilmesi gereken durumlar vurgulanmıştır. 60-72 aylık çocuklara yönelik örnek drama etkinliklerine yer verilmiştir.

 

MÜZİK EĞİTİMİ
Aktif öğrenme ile yapılandırılmış okul öncesi müzik eğitimi çocuğun yaratıcı, özgüvenli, sosyal iletişim becerileri yüksek bir birey olarak yetişmesini sağlayacağı gibi onun kişiliğine estetik zenginlikler katacaktır. Küçük yaşlardan itibaren böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bir çocuk, ileriki toplumsal yaşamı içinde problem çözme becerileri gelişmiş bir yetişkin olacaktır.

 

ROBOTİK KODLAMA STEM
STEM,  İngilizce kökenli kelimeler olan Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harfleridir ve bu alanlarda eğitim programlarına sahiptir. Bu eğitim programları sayesinde çocuklar, analitik düşünme yeteneklerini geliştirirken bu alanlara da daha çok ilgi duymaya başlamaktadırlar

Yukarı ↑