OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ
4-6 yaş gurubu çocuklarımızın ilkokula hazırlık süreçlerinde temel yazma ve okuma becerilerini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. 4-6 yaş gurubundaki çocuklarımız okumayı öğrenerek ve temel yazma becerilerini kazanarak ilkokula başlamaktadırlar. Hazırlık çalışmaları deneyimli ilkokul sınıf öğretmeni tarafından hazırlanan program çerçevesinde eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle düzenli olarak sürdürülmektedir.

 

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
Çocuklarımızın matematik dizileri ve kavramları hakkında, matematikte kullanılan sembol ve işaretlerden önce, çevrede var olan malzemeleri kullanarak derinine bir kavrayış geliştirmelerini hedefliyoruz. Serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama, sınıflandırma, sayma, karşılaştırma, grafik oluşturma, sayıları algılama, sayma zamanı gibi eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle matematiği yaşayarak öğrenmeleri için ortam hazırlıyoruz.

 

SANAT ETKİNLİKLERİ
Amacımız çocuklarımızın yaratıcılığını, hayal güçlerini kullanarak kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri ve özgün çalışmalar yapmaları için desteklemektir. Bilişsel anlamda problem çözme, farklı bakış açıları geliştirme, neden sonuç ilişkisi kurma, yönergeleri anlama ve takip etme, sosyo-duygusal anlamda empati işbirliği, paylaşma, grupla birlikte hareket etme vb. becerileri de yaratıcı sanat çalışmaları yoluyla geliştirme imkanı bulurlar.

 

FEN DOĞA ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimize hayatı görerek, tadarak, koklayarak, dokunarak, deneyler yardımıyla tanıtmaya çalışıyoruz.  Deney ve gözlemlerimizi zaman zaman iç mekanlarda, zaman zaman kendi bahçemizde, zaman zaman da yapacağımız gezilerde gerçekleştiriyoruz.

 

DUYU EĞİTİMİ
Duyu eğitimi,çocuk doğduğu andan itibaren başlayan bir eğitimdir.Sayı eğitimine başlamak için gelişimsel olgunluk yaşı tespit edilebilir fakat,duyu eğitimi için bir yaş sınırlaması getirmek büyük bir yanılgı olacaktır.Çocuk zaten öğrendiği her şeyi duyularıyla algılayarak öğrenmiştir.Çocuk öğrenmeye başladığı an duyular kullanılmaya başlanmıştır.Ve duyu eğitimine başlanmıştır.O halde okul öncesinde duyu eğitimi deyince ne anlıyoruz?Okul öncesinde `duyuların geliştirilmesi` esastır.

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
Çocukların yaşadıkları deneyimler ve çevreyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri, ‘Türkçeyi doğru kullanabilmeleri, güzel konuşma becerisini kazandırmayı, sözcük bilgisini arttırma gibi birçok alanda gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. “Akıl Haritası Oluşturma, Göster-Anlat, Hikaye Tamamlama, Parmak Oyunları ve Tekerleme Öğrenme” gibi bir çok etkinlik yapılır.

 

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ
Erken yaşta yabancı dil öğretiminin hedefi, çocuğu o dili ana dili gibi konuşacak hale getirmek değil, kendisininkinin dışında dillerin ve kültürlerin var olduğunu fark etmesini sağlamaktır. Çift dilli olma hedefi, çocuğun anadili  İngilizce olan bir öğretmenle her gün saatler geçirmesi ile ulaşılabilecek bir hedeftir. Okulumuzda yabancı uyruklu okul öncesi öğretmenleriyle haftada 25 saat dil eğitimi verilmektedir.

Yukarı ↑